StartWspółpracaPrzetargiOgłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 20 czerwca 2017

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 20 czerwca 2017

„Kopalnia Józefka” Sp.z.o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie jednostki naukowo – badawczej, do zadań której będzie należało wykonanie usług w ramach projektu pt. „Realizacja kompleksowych badań związanych z pozyskaniem innowacyjnych produktów na bazie wód z utworów dewonu w rejonie miejscowości Górno”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia.

Zakres usług realizowanych w ramach projektu będzie obejmował:

  • Opracowanie planu i kierunków zagospodarowania wód z utworów dewonu w miejscowości Górno
  • Wykonanie testów i badań laboratoryjnych wód w kierunku pozyskania innowacyjnych produktów z wykorzystaniem opracowanego i wykonanego stanowiska badawczego
  • Opracowanie modelu hydrodynamicznego pozyskania wód podziemnych z utworów dewonu
  • Sporządzenie dokumentacji know-how określającej kierunki wykorzystania zasobów wód utworów dewonu, dla pozyskania innowacyjnych produktów


Przystępujący do przetargu jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie szczegółowej specyfikacji kosztów usługi oraz uzasadnienia ich wysokości. Powinien on także wykazać niezbędność danego wydatku do realizacji celów projektu.
Wymagany okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający ocenia oferty w dwóch kryteriach: cena – 90%, termin realizacji zamówienia 10%.

Terminy zgłaszania ofert:

a) Ofert pisemne należy składać do godz. 12:00 dnia 29.06.2017 do siedziby Zamawiającego na adres Kopalnia Józefka Sp.z.o.o, 26- 008 Górno.

b) Oferty w pliku PDF (skan podpisanej oferty) można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do godz. 12:00 dnia 29.06.2017 r.

O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia. Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Kopalnia Józefka Sp.z.o.o zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania uzasadnienia. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w ciągu trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert.

W załącznikach znajdują się szczegóły oferty, oraz wymagane dokumenty:

Do pobrania:

1) Formularz oferty

2) Oświadczenie

3) Wykaz publikacji