StartWspółpracaPrzetargiOgłoszenie o przetargu - 24 Marca 2016

Ogłoszenie o przetargu - 24 Marca 2016

Kopalnia Józefka sp. z o.o. w Górnie woj. świętokrzyskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Scania KH/Kipper model P380.

Podstawowe informacje o pojeździe:

rok produkcji: 2007 r.
pojemność silnika: 11 705 cm³
przebieg: 160.783 km
liczba osi: 4 x 2
rodzaj paliwa: Diesel
kolor: żółty
badanie techniczne: ważne do 14.05.2016

Pojazd można oglądać w godz. 8.00- 15.00 w dniach roboczych na terenie Kopalni Józefka w Górnie.

Wycena pojazdu do wglądu w biurze Kopalni.

Pojazd nie jest objęty rękojmią za wady fizyczne.

Cena wywoławcza pojazdu – 175.000,00 złotych netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej do dnia 06.04.2016 roku w biurze Kopalni Józefka w godz. 8.00- 15.00 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 PLN na rachunek bankowy: Bank BPS O/Kielce 69 1930 1800 2630 0623 1035 0001 nie później niż do dnia złożenia oferty.

Wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi w przypadku nie wybrania oferty. W przypadku wybrania oferty danego przystępującego wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny zakupu.

Przystępujący do przetargu, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dokonania zapłaty za przedmiot przetargu w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu, w przypadku nie dokonania zapłaty na wskazany rachunek, Kopalnia Józefka sp. z o.o. może sprzedać pojazd innemu oferentowi, zatrzymując wpłacone wadium.

Kopalnia Józefka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W przypadku otrzymania dwu lub więcej ofert zawierających tę samą cenę Kopalnia Józefka może przeprowadzić licytację ustną między zainteresowanymi oferentami.