StartWspółpracaPrzetargi

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 20 czerwca 2017

„Kopalnia Józefka” Sp.z.o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie jednostki naukowo – badawczej, do zadań której będzie należało wykonanie usług w ramach projektu pt. „Realizacja kompleksowych badań związanych z pozyskaniem innowacyjnych produktów na bazie wód z utworów dewonu w rejonie miejscowości Górno”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia.

Zakres usług realizowanych w ramach projektu będzie obejmował:

 • Opracowanie planu i kierunków zagospodarowania wód z utworów dewonu w miejscowości Górno
 • Wykonanie testów i badań laboratoryjnych wód w kierunku pozyskania innowacyjnych produktów z wykorzystaniem opracowanego i wykonanego stanowiska badawczego
 • Opracowanie modelu hydrodynamicznego pozyskania wód podziemnych z utworów dewonu
 • Sporządzenie dokumentacji know-how określającej kierunki wykorzystania zasobów wód utworów dewonu, dla pozyskania innowacyjnych produktów


Przystępujący do przetargu jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie szczegółowej specyfikacji kosztów usługi oraz uzasadnienia ich wysokości. Powinien on także wykazać niezbędność danego wydatku do realizacji celów projektu.
Wymagany okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający ocenia oferty w dwóch kryteriach: cena – 90%, termin realizacji zamówienia 10%.

Terminy zgłaszania ofert:

a) Ofert pisemne należy składać do godz. 12:00 dnia 29.06.2017 do siedziby Zamawiającego na adres Kopalnia Józefka Sp.z.o.o, 26- 008 Górno.

b) Oferty w pliku PDF (skan podpisanej oferty) można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do godz. 12:00 dnia 29.06.2017 r.

O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia. Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Kopalnia Józefka Sp.z.o.o zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania uzasadnienia. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w ciągu trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert.

W załącznikach znajdują się szczegóły oferty, oraz wymagane dokumenty:

Do pobrania:

1) Formularz oferty

2) Oświadczenie

3) Wykaz publikacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - 4 stycznia 2017

„Kopalnia Józefka” Sp.z.o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie jednostki naukowo – badawczej, do zadań której będzie należało wykonanie usług w ramach projektu pt. „Realizacja kompleksowych badań związanych z pozyskaniem innowacyjnych produktów na bazie wód z utworów dewonu w rejonie miejscowości Górno”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia.

Zakres usług realizowanych w ramach projektu będzie obejmował:

 • Opracowanie planu i kierunków zagospodarowania wód z utworów dewonu w miejscowości Górno
 • Wykonanie testów i badań laboratoryjnych wód w kierunku pozyskania innowacyjnych produktów z wykorzystaniem opracowanego i wykonanego stanowiska badawczego
 • Opracowanie modelu hydrodynamicznego pozyskania wód podziemnych z utworów dewonu
 • Sporządzenie dokumentacji know-how określającej kierunki wykorzystania zasobów wód utworów dewonu, dla pozyskania innowacyjnych produktów


Przystępujący do przetargu jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie szczegółowej specyfikacji kosztów usługi oraz uzasadnienia ich wysokości. Powinien on także wykazać niezbędność danego wydatku do realizacji celów projektu.
Wymagany okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający ocenia oferty w dwóch kryteriach: cena – 90%, termin realizacji zamówienia 10%.

Terminy zgłaszania ofert:

a) Ofert pisemne należy składać do godz. 12 dnia 20.01.2017 do siedziby Zamawiającego na adres Kopalnia Józefka Sp.z.o.o, 26- 008 Górno1.

b) Oferty w pliku PDF (skan podpisanej oferty) można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do godz. 12 dnia 20.01.2017 r. O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia. Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Kopalnia Józefka Sp.z.o.o zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania uzasadnienia. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w ciągu trzech dni roboczych od daty otwarcia ofert.

W załącznikach znajdują się szczegóły oferty, oraz wymagane dokumenty:

1) Ogloszenie o zamowieniu z dnia 4 stycznia 2017
2) Formularz oferty PARP
3) Załącznik nr 1 - Oświadczenie
4) Załącznik nr 2 - Wykaz publikacji

 

 

Ogłoszenie o przetargu - 24 Marca 2016

Kopalnia Józefka sp. z o.o. w Górnie woj. świętokrzyskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Scania KH/Kipper model P380.

Podstawowe informacje o pojeździe:

rok produkcji: 2007 r.
pojemność silnika: 11 705 cm³
przebieg: 160.783 km
liczba osi: 4 x 2
rodzaj paliwa: Diesel
kolor: żółty
badanie techniczne: ważne do 14.05.2016

Pojazd można oglądać w godz. 8.00- 15.00 w dniach roboczych na terenie Kopalni Józefka w Górnie.

Wycena pojazdu do wglądu w biurze Kopalni.

Pojazd nie jest objęty rękojmią za wady fizyczne.

Cena wywoławcza pojazdu – 175.000,00 złotych netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej do dnia 06.04.2016 roku w biurze Kopalni Józefka w godz. 8.00- 15.00 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 PLN na rachunek bankowy: Bank BPS O/Kielce 69 1930 1800 2630 0623 1035 0001 nie później niż do dnia złożenia oferty.

Wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi w przypadku nie wybrania oferty. W przypadku wybrania oferty danego przystępującego wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny zakupu.

Przystępujący do przetargu, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dokonania zapłaty za przedmiot przetargu w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu, w przypadku nie dokonania zapłaty na wskazany rachunek, Kopalnia Józefka sp. z o.o. może sprzedać pojazd innemu oferentowi, zatrzymując wpłacone wadium.

Kopalnia Józefka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W przypadku otrzymania dwu lub więcej ofert zawierających tę samą cenę Kopalnia Józefka może przeprowadzić licytację ustną między zainteresowanymi oferentami.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie linii produkcyjnej

OGŁOSZENIE z dnia 02.12.2015r.na
Zakup linii do produkcji nawozu granulowanego na bazie dolomitu.

 

„Kopalnia Józefka” Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż linii produkcyjnej na domielenie, granulowanie oraz konfekcjonowanie nawozu dolomitowego sypkiego i granulowanego.

Założenia oraz wymagane parametry:

 • Materiał: dolomit
 • Frakcja : 0-4 mm lub większa
 • Twardość skały w skali Mohsa: 3,5-4
 • Temperatura pracy: -5°C ÷ +40°C
 • Wilgotność: max 4-5%; średnio: 0,9-1%
 • Produkt końcowy:
  - domielenie do wymiarów:
  0-0,5 mm – 100%
  0-0,125 mm min. 80%
  - zgranulowanie
  - konfekcjonowanie nawozu sypkiego i granulowanego – typ opakowań: worki big bag  500 kg oraz 1000 kg; worki 25 kg.

Przy wyborze oferty linii do granulowania decydującymi czynnikami będą:

 • poziom jakości produktu końcowego;
 • potencjał i wiarygodność producenta;
 • wydajność linii;
 • funkcjonalność oraz możliwość rozbudowy linii o kolejne elementy;
 • innowacyjne rozwiązania techniczne (okres stosowania rozwiązań);
 • okres gwarancji;
 • serwis;
 • cena.


Termin złożenia ofert: 31.01.2016r.
Oferty prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe: Kopalnia Józefka - zapytanie.pdf

Ogłoszenie oraz wymagania: Kopalnia Jóżefka - ogłoszenie.pdf