StartOfertaKruszywa

Kopalnia Odkrywkowa Józefka produkuje wysokiej jakości kruszywa drogowe, które spełniają wymagania norm PN - EN oraz posiadają znakowanie CE, przyznane na podstawie badań laboratoryjnych.

Poniżej przedstawiamy listę kruszyw dostępnych w ofercie Kopalni Józefka.

Po kliknięciu na wybrane kruszywo uzyskają Państwo dostęp do szerszych informacji o produkcie.

k lam 0-4s


Opis: kruszywo otrzymywane podczas procesu kruszenia i przesiewania;
Zastosowanie: kruszywa drogowe i budowlane do produkcji zapraw betonowych, nawierzchni drogowych, również jako podsypka.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

 

krusz lam 2-4s


Opis: kruszywo otrzymywane podczas procesu kruszenia i przesiewania;
Zastosowanie: kruszywa drogowe i budowlane do produkcji zapraw betonowych, nawierzchni drogowych, również jako podsypka.

 

krusz lam 2-8s


Opis: kruszywo otrzymywane podczas procesu kruszenia i przesiewania;
Zastosowanie: remonty i naprawa dróg, utwardzanie powierzchni alejek, ścieżek ogrodowych itp., do produkcji betonu.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

krusz lam 8-112s


Opis: kruszywo otrzymywane podczas procesu kruszenia i przesiewania;
Zastosowanie: remonty i naprawa dróg, utwardzanie powierzchni alejek, ścieżek ogrodowych itp., do produkcji betonu.
Produkowane zgodnie z normami: PN-13043, PN-EN 13242, PN-EN 12620.

 

k lam 8-16s


Opis: kruszywo otrzymywane podczas procesu kruszenia i przesiewania;
Zastosowanie: remonty i naprawa dróg, utwardzanie powierzchni alejek, ścieżek ogrodowych itp., do produkcji betonu.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

 

k lam 315-50s


Opis: kruszywo na podsypkę kolejową;
Zastosowanie: kruszywo na podsypkę kolejową do budowy i remontów dróg kolejowych.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13450.

 

klin 4-315s


Zastosowanie: kruszywo do robót drogowych ze wskazaniem dróg leśnych i jako podsypka kolejowa.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242, PN-EN 13043.

 

krusz do miesz 0-315s


Opis: kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu kruszenia , przesiewania i mieszania, o naturalnych właściwościach zagęszczających;
Zastosowanie: kruszywa drogowe do utwardzanie nawierzchni, stosowane do mieszanek pod podbudowy do stabilizacji.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242, PN-EN 13043.

 

krusz do miesz 0-63s


Opis: kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu kruszenia, przesiewania i mieszania, o naturalnych właściwościach zagęszczających;
Zastosowanie: kruszywa drogowe do utwardzanie nawierzchni, stosowane do mieszanek pod podbudowy do stabilizacji.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242.

 

tlucz 315-63s


Opis: kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu kruszenia i przesiewania;
Zastosowanie: podbudowa wszystkich kategorii dróg, remonty i naprawa dróg, utwardzanie placów, parkingów, podjazdów itp., wzmacnianie korpusów dróg, nasypów, stabilizacja gruntów, zwłaszcza podmokłych, gliniastych itp., różnego rodzaju prace melioracyjne.
Produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242.

 

krusz lam 50-80s


Opis: kamienie uzyskiwane w wyniku wstępnego kruszenia;
Zastosowanie: element tworzenia ogrodzeń, opasek i cokołów - gabionów, stosowany również jako ozdoba w ogrodach (do wykonania ścieżek, alejek, klombów, obrzeży stawów, a nawet fontanny).

 

kam przem 100-150s


Opis: kamienie uzyskiwane w wyniku wstępnego kruszenia;
Zastosowanie: element tworzenia ogrodzeń, opasek i cokołów - gabionów, stosowany również jako ozdoba w ogrodach (do wykonania ścieżek, alejek, klombów, obrzeży stawów, a nawet fontanny).

 


Opis: kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu kruszenia, przesiewania i mieszania;
Zastosowanie: budowa nasypów, wzmacniania skarp, stabilizacja gruntów, utwardzanie placów, parkingów itp., wypełnianie i zasypywanie pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych, podniesienie poziomu gruntu, formowanie powierzchni wałów i filarów ochronnych.

 


Opis: kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu kruszenia, przesiewania i mieszania;
Zastosowanie: budowa nasypów, wzmacniania skarp, stabilizacja gruntów, utwardzanie placów, parkingów itp., wypełnianie i zasypywanie pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych, podniesienie poziomu gruntu, formowanie powierzchni wałów i filarów ochronnych.