StartOfertaBadania Laboratoryjne

W swoim laboratorium zakładowym wykwalifikowana kadra wykonuje badania kruszyw wg. polskich i europejskich norm: składu ziarnowego, wskaźnika kształtu, wskaźnika płaskości i wskaźnika piaskowego.

Określamy i nadajemy również kategorie kruszyw.

Poniżej przedstawiamy cennik na poszczególne badania. 

Badanie

Wg Normy

Cena

Skład ziarnowy z zawartością pyłów

PN-EN 933-1 2000+A1:2006

70 zł

 

Wskaźnik kształtu

PN-EN 933-4 2008

80zł

Wskaźnik płaskości

PN-EN 933-3 1999+A1:2004

100zł

Wskaźnik piaskowy

PN-EN 933-8 2001

140zł