StartO nasZłoże

Kopalnia Kruszyw Drogowych Józefka posiada bogate złoże dolomitowo - wapienne.

Ziarna dolomitu charakteryzują się drobno i średnioziarnistą strukturą i nieuporządkowaną, zbitą teksturą, barwy kremowo – różowej.Twardość ok. 4 wg skali Mohsa. Ziarna wapienia charakteryzują się mikrytową strukturą, zbitą teksturą, barwy ciemnoszarej, szarej.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat dolomitu:
→ Wzór chemiczny CaMg [CO3]2 - węglan wapnia i magnezu
→ twardość 3,5 - 4 w skali Mosha
→ gęstość 2,8 - 2,9 g/cm3
dolomit występuje w skupieniach ziarnistych, zbitych, żyłek, naskorupień i szczotek krystalicznych
→ barwa dolomitu: biała, szara, żółtawa, bezbarwny; połysk: szklisty, czasem perłowy.
dolomit jest przezroczysty,kruchy, wykazuje luminescencję: pomarańczową, zieloną, żółtą, brązową, białą, kremową

Dolomit pierwotny - drobnoziarnisty i równoziarnisty; powstaje w wyniku bezpośredniego wytrącenia się z wody morskiej Dolomit wtórny - gruboziarnisty i nierównoziarnisty; powstaje w wyniku metasomatozy (dolomityzacji) skał wapiennych.

Szerokie zastosowanie dolomitu:
→ w czystej postaci jest wykorzystywany jako ruda magnezu (13,3% Mg – do lekkich stopów)
→ materiał budowlany (do wytwarzania specjalnego cementu)
→ surowiec dla przemysłu ceramicznego
→ do produkcji nawozów mineralnych (nawóz wapniowo-magnezowy do odkwaszania gleb)
→ ma zastosowanie w metalurgii