StartJakość

W kopalni Józefka w Górnie wdrożony został system Zakładowej Kontroli Jakości Produkcji. Wszyscy pracownicy Spółki przestrzegają standardów jakościowych zawartych w posiadanej przez nas Księdze Jakości i Procedurach Ogólnych.

Produkowane frakcje kruszyw są codziennie monitorowane przez laboratorium zakładowe. Dla wszystkich produkowanych w kopalni Józefka kruszyw prowadzimy badania zgodnie z normami:

  • PN-EN 13043
  • PN-EN 13242
  • PN-EN 12620

z zakresu składu ziarnowego, wskaźników płaskości, kształtu.

Dodatkowo dla frakcji kruszyw 0 – 4mm, 0 – 31,5mm, 0 – 63mm wykonywane są również badania wskaźnika piaskowego.

Wszystkie sprzęty używane do badań w laboratorium Kopalni Józefka Sp. z o.o. są systematycznie sprawdzane i wzorcowane.

Dodatkowo współpracujemy z laboratorium akredytowanym „Ferrocarbo” w Krakowie oraz TPA w Pruszkowie.